Viac ako 300 ľudí z Ukrajiny ubytovaných v našom regióne

Prišla ku mne Svetlana s dcérou… Cestovali 3 dni, boli sme non-stop v kontakte. Keď prišli, objali sme sa a ja hovorím: „Ste hrdinky!“ A ona: „Nie, hrdinky ostali tam!“

Dobrovoľníčka Jana, ktorá poskytuje Svetlane s dcérou ubytovanie

V Prievidzi a okolí sme cez našu iniciatívu Prievidza pomáha Ukrajine ubytovali viac ako 300 ľudí z Ukrajiny, v absolútnej väčšine ženy s deťmi. Ďalšie desiatky sú v našom regióne ubytované vďaka ochote mnohých ľudí, organizácií či firiem. ĎAKUJEME ZA POMOC!

Prečítajte si:
-> Manžel aj synovia žijú. Nevesta a vnučka sú zdravé. A Kaťa si spievala
-> Žijú v strachu o svojich manželov a čakajú koniec vojny (Plus 7 dní)
-> Vojna (.týždeň)

Pozrite si príbeh Jeleny v Reportáži RTV Prievidza:

Follow by Email