SAM junkčné turnikety s poradovým číslom 79–84

Od videa s dobrovoľníkom Františkom Glacom z českého spolku Cesty pomoci v ktorom v októbri minulého roka prvýkrát popísal výnimočnosť junkčných turniketov, sa nám podarilo dodať vojenským medikom už 84 takýchto špeciálnych SAM junkčných turniketov.

Koľko životov sme zachránili?

V mene ukrajinských vojakov ďakujeme!

👇 Nakládka SAM junkčných turniketov s poradovým číslom 79–84

👇 Fotky zo skorších dodávok (spolu s ďalšou pomocou) 47. brigáde, 130. samostatnému prieskumnému práporu a dobrovoľníckej jednotke Karpatská Sič

  

 

Výzva na nákup junkčných turniketov pokračuje, 100% vašich daru pomáha 👉 Bez nich je zranený bez šance prežiť – vzácne junkčné turnikety

Follow by Email