Poďakovania

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú ľuďom Ukrajiny!

Zvlášť ďakujeme partnerským organizáciam, ktoré distribuujú našu pomoc priamo v Ukrajine, v náročných a často nebezpečných podmienkach:

Ukrajinská organizácia Veteránsky priestor z Rivne, predovšetkým Tatiana Remenyuk (svoju činnosť začali už v roku 2014)Český spolok Cesty pomoci, zvlášť Franta Glac, ktorí vymysleli okrem iného Balíčky pomociSpišskej katolíckej charite, menovite Tonymu Fričovi, ktorí pomáhajú „vo veľkom“ a tiež ich dobrovoľníkovi Marekovi Janigovi

Chceme tiež poďakovať:

-> všetkým darcom financií a materiálnej pomoci, ktorí podporili naše aktivity,

-> tým, ktorí ponúkajú ubytovanie pre ľudí z Ukrajiny v Prievidzi a okolí,

-> dobrovoľníkom, ktorí dávajú k dispozícii svoj čas a schopnosti,

-> školským kolektívom ZŠ Mariánska, Gymnázium VBN, Stredná zdravotnícka škola a Piaristická spojená škola v Prievidzi za materiálne zbierky

-> a tiež nasledujúcim firmám, organizáciám aj jednotlivcom, ktoré sa nezištne pripojili k spoločnej pomoci:

Xella
za finančný dar 2x 10 000 € na nákup zdravotníckeho materiálu
GeWiS
za poskytnutie 12 apartmánov pre
ľudí z Ukrajiny
a ďalšiu pomoc
KROS
za finančné dary na nákup turniketov a elektrocentrál pre Ukrajinu
vo výške 17 050 €
Habitat for Humanity
za finančný dar 10 000 € na nákup hygienických potrieb
Považský cukor – Sweet Family
za štedrý dar cukru
Dajana Rodriguez
za finančný dar vo výške 5000 € na naše výzvy na Donio.sk
Nestlé Slovensko
za opakované a štedré dary potravín zo závodu v Prievidzi
TPA Slovakia
za finančný dar a zamestnaneckú zbierku na nákup 8ks elektrocentrál

Max Brose Hilfe
za finančný dar 5000 € na nákup zdravotníckeho materiálu
MUDr. Lyubomyr Kletsko (SVIT-MED)
za trvalú odbornú aj dobrovoľnícku pomoc a finančné dary
Kto pomôže Ukrajine
za
opakovanú materiálnu aj
potravinovú pomoc
Coop Jednota
za opakované materiálne dary potravín a ďalšiu podporu
Dobrota
za pravidelnú potravinovú pomoc z pekárne v Prievidzi
Galéria Jabloň
za poskytnuté zázemie na výdaj potravín
HENKEL SLOVENSKO
za výdatný dar ich produktov a inú pomoc
RAJO za výdatnú
potravinovú pomoc

Ilustrátorom Martine Matlovičovej a Vladimírovi Královi
za krásne ilustrácie na predaj, ktoré potešia a pomôžu
ISSO
za opakované dary
v hodnote viac ako
3000 € a ďalšiu pomoc
Asociácia slovenských svadobných fotografov
za dar 1000 € na autolekárničky
WESTECH
za finančný dar
2000 €
Slovenský Červený kríž v Prievidzi
za
opakovanú materiálnu aj
potravinovú pomoc
Pharmacopola
za dar zdravotníckeho materiálu v hodnote 5000 €
Veterinárna prax Ejmi Bojnice
za dar v hodnote 2000 € pre nemocnicu v Dnipre
Study Hard
za realizáciu kurzov slovenčiny v sponzorskej cene
AVOSS
za dar 1000 ks lekárničiek a sponzorskú cenu pre nákup ďalších
Advance Investments
za finančný dar
2000 €
Outdoor.sk za špeciálne ceny a pomoc pri nákupe vecí na Ukrajinu Sedita
za opakovane darované krabice plné ich sladkých výrobkov
C&A
za opakovaný dar nového oblečenia
pre ženy a deti
creActive
za finančné a kreatívne materiálne dary pre škôlku a voľnočasové workshopy
Handymade a MusK
za finančné dary a logistiku pomoci resp. dary mydiel a šampónov
Charita – dom sv. Vincenta
za pravidelné dary potravinovej pomoci
JG Music
za zapožičanie áut a dopravu ľudí Ukrajiny
DKP Slovakia
za profesionálnu logistiku pro-bono, vrátane dodávok na Ukrajinu
LYRA Chocolate
za čokoládové dary, ktoré opakovane osladili deň
Karpiš nábytok
za darovanie stolov do mestských bytov pre ľudí z Ukrajiny
BerTo!
za pomoc so zbierkou zariadenia do domácností a oblečenia
Popradska,
Hyza, Lunter
a Dedoles
za darované výrobky
Hotel Magura
za spoluprácu pri ubytovávaní ľudí Ukrajiny
Kvant
za materiálny dar
80 ks výplní do lekárničiek

Ďakujeme, že sme súčasťou projektu Dobré skutky vytvárajú hrdinov.

Follow by Email