Úryvky zo života ľudí, ktorým pomáhame

Hoci správy o celkovej situácii sa zdajú byť mierne optimistické (zastavenie postupu na Charkiv, úspešné útoky na Krym, …), je to za cenu obrovského vypätia a strát ľudí, ktorí bránia aj našu slobodu.

Časť pomoci išla aj do nemocnice v Barvinkovom „To je neďaleko od fronty, majú tam vojakov až po strechu!“

„Lekári z jednotky Karpatská Sič nemajú ani kedy spať…“

Slávek, jeden z dobrovoľníkov s ktorými spolupracujeme bol úplne šťastný za powerbanku: „Hľadám niečo také, akurát som na to nemal peniaze.“

50 turniketov pomáha medičke Svetlane, ktorá zachraňuje životy v lesoch pri Lymane kde to „… stále horí … Ten les je strašne suchý a stačí akýkoľvek prílet…“

Za 50 hemostatických gáz a 100 turniketov sme vďační, ale celkovo „to je samozrejme málo … mám tím viac ako 5 000 ľudí!“


To sú úryvky zo života ľudí, ktorým pomáhame – naša pomoc je veľmi potrebná a dôležitá! Preto prispejte, prosíme, opäť ľubovoľným finančným darom.

Číslo účtu SK17 8330 0000 0020 0017 5774 s VS 2405

Výzvy na Donio s možnosťou daru platobnou kartou:
-> Turnikety zachraňujú životy – pomôžme 2× vďaka výrobe priamo na Ukrajine
-> Hemostatiká zastavujú krvácanie a zachraňujú životy vojakov – nakúpme ďalšie
-> Bez nich je zranený bez šance prežiť – vzácne junkčné turnikety

Follow by Email