Ľudia, ktorým pomáhame – tí, čo bojujú za našu slobodu

Ďalšia spoločná várka hemostatických gáz zastavuje krvácanie – ďakujeme za vaše dary, 100% pomohlo a pomáha!

👇 Toto je zásielka pomoci od našej partnerskej organizácie z Rivne pre 151. samostatnú mechanizovanú brigádu: jahody v konzerve, instatná káva, vinylové rukavice, čokoládové mince … a tiež „naše“ hemostatiká. Je to pomerne divoká kombinácia, dôležité však je, že krabica je plná potrebných vecí.

👇 Ľudia, ktorí bojujú za našu slobodu jednoducho potrebujú to, čo každý z nás… Napríklad potravinovú pomoc pre 4. brigádu zabezpečili darcovia z Poľska. „Naše“ sú nielen hemostatiká, ale aj končatinové turnikety a tablety na čistenie vody.

👇 A napríklad lekárničky pre 79. výsadkovú útočnú brigádu darovali Holanďania. „Naše“ hemostatiká v zelenom balení nemôžu chýbať.

👇 … súčasťou ľudského rozmeru sú aj takéto žabky v teple – vojak je z 59. samostatnej motorizovanej brigády.

👇 Naše hemostatiká pomáhajú aj 28. brigáde…

👇 … a 90. samostatnému leteckému bataliónu.

Naša spoločná pomoc je veľmi dôležitá, preto ak máte tú možnosť, prispejte opäť na nákup hemostatických gáz: jedna stojí 8 € a 100% vášho daru priamo pomôže!

👉 Hemostatiká zastavujú krvácanie a zachraňujú životy vojakov – nakúpme ďalšie

Follow by Email