Priebežne hľadáme ubytovanie pre ľudí z Ukrajiny

Informácie pre ľudí, ktorí poskytujú ubytovanie ľuďom z Ukrajiny

Hľadáme možnosti dlhodobého ubytovania v samostatnej bytovej jednotke (s vlastnou kuchyňou a sociálnym zariadením), ktoré poskytnete ľuďom z Ukrajiny zadarmo – pričom získate nárok na príspevok na ubytovanie od štátu. Pokiaľ máte možnosť poskytnúť ľuďom z Ukrajiny takéto ubytovanie v našom regióne, vyplňte prosíme tento online formulár. ĎAKUJEME!


Cez našu iniciatívu je v Prievidzi a okolí ubytovaných viac ako 300 ľudí z Ukrajiny. Ďakujeme všetkým ubytovateľom za pomoc!

Follow by Email