Turnikety Dnipro sa osvedčili

Použitie turniketov vojenským medikom priamo na mieste bojov ukazuje toto dávnejšie video. Od začiatku vojny sme na Ukrajinu dodali tisícky turniketov. Koľko už zachránili životov? A koľko sa nám ich ešte podarí zachrániť?

Výbornou správou je, že v praxi sa osvedčili aj turnikety Dnipro (3 kusy na fotke vyššie) vyrobené priamo v Ukrajine. Tieto zabezpečujeme posledné mesiace a pomáhame tým aj miestnej ekonomike, aj zjednodušujeme a urýchľujeme dodanie. Logistiku zabezpečuje partnerská organizácia Veteránsky priestor z Rivneho.

Nasledujúce krátke poďakovanie vojenskej jednotky patrí vám všetkým. Ďakujeme za vašu podporu! Sláva UkrajineHrdinom sláva!

Jeden turniket Dnipro stojí 13 €/ks. Pomôžete s ďalším nákupom? 100% vášho ľubovoľného daru pomáha! Zbierka na nákup ďalších turniketov pokračuje TU na Donio alebo prispieť môžete aj na číslo účtu: SK17 8330 0000 0020 0017 5774 s VS 8999

Follow by Email