Prvé dodávky ohrievacích špičiek vojakom túto zimu … ďakujeme a pokračujeme!

Súčasťou októbrovej dodávky materiálnej pomoci bolo 2280 ks chemických ohrievačov prstov. Tieto sa medzitým – vďaka spolupráci s ukrajinským partnerom Centrum ľudí dobrej vôle (Ludi voli) – dostali viacerým vojenským jednotkám (foto nižšie).

Inak, toto sú podmienky, ktoré ilustrujú využitie tzv. zákopových sviečok:

Silným „príbehom“ (teda presnejšie „realitou vojny“) je, že aj jednotka tohto vojaka dostala od nás materiálnu pomoc. A on prežil zásah nábojom, ktorý mu „len“ oškrel prilbu. 

       

Ďakujeme za vaše doterajšie dary a naša pomoc pokračuje! ak máte tú možnosť – prispejte na nákup ďalších ohrievačov prstov. Každé vaše darované euro pomôže.

Výzva na Donio: Ohrievače prstov pre ukrajinských vojakov – pomôžme im prekonať chlad

Follow by Email