Poďakovanie vojenských jednotiek za generátory

Darované generátory za posledné dva mesiace pomáhajú viacerým vojenským jednotkám – aj 14. streleckému práporu, 90. výsadkovému bataliónu, pluku Azov či pohraničnej stráži.

Ďakujeme všetkým darcom a podporovateľom! A naša pomoc ľuďom Ukrajiny pokračuje.

… áno, ďalšie generátory sú naďalej potrebné – aj pri budovaní obranných línií a potrebného zázemia…
-> Ďalšie výzvy na pomoc na Donio
-> Darujte 2% z vašich daní Berkatu a 100% pomôže

 

Follow by Email