Novembrová dodávka materiálnej pomoci

Vďaka mnohým darcom a podporovateľom sa nám opäť podarilo pripraviť dodávku materiálnej pomoci, 19-tu od začiatku vojny. Čo bolo jej obsahom?

Distribúciu v Ukrajine zabezpečí Tatiana z organizácie Centrum ľudí dobrej vôle (Ludi voli). Ďakujeme za vašu podporu!

Naša pomoc je veľmi potrebná a má veľký zmysel. A pokračujeme: aktuálne výzvy na Donio

Follow by Email