Nosidlá, úprava vody, lekárničky, proti zime, … – dodávka materiálnej pomoci na Ukrajinu

Zvlášť by sme chceli poďakovať Slovenskému Červenému krížu za dar 55 ks nosidiel!

Koncom októbra sa nám podarilo zrealizovať dodávku toľko potrebnej materiálnej pomoci na Ukrajinu, v spolupráci s Tatianou a ďalšími dobrovoľníčkami z Rivne. Táto dodávka bola prichystaná už skôr, ale kvôli bombardovaniu civilnej infraštruktúry nebolo možné zabezpečiť dopravu. Obsah dodávky:

Tablety Micropur na úpravu 22 800 litrov vody

200 ks lekárničiek „first aid kitov“, ktoré majú bohatý a vzácny obsah (zbierka pokračuje)

55 ks nosidiel na prenos ranených

60 ks karimatiek

70 ks fleecových búnd

1080 ks ohrievačov prstov do topánok, ktoré sa v praxi osvedčili na rôzne využitie

Zimné oblečenie, spacáky, obliečky, paplóny a takisto 1000 ks rôznych trvanlivých potravín z materiálnej zbierky

… a ďalšie

Naša humanitárna pomoc smeruje predovšetkým na frontovú líniu na Donbase. Na fotke je aj doktor a dobrovoľník Lyubomyr Kletsko počas prekládky nákladu v Prievidzi. Na ďalších fotkách sú príjemcovia našej pomoci o takmer 2000 km ďalej neďaleko frontovej línie (fotky z miest bojov sú citlivé – preto ich je málo a často so zakrytými tvárami).


Ďakujeme všetkým darcom a podporovateľom – naša pomoc je veľmi potrebná a má veľký zmysel! Pokračujeme s generátormi (elektrocentrálami)

Follow by Email