„Aké sú vaše najurgentnejšie potreby?“

Spolupracujeme s ukrajinskou dobrovoľníckou organizáciou Veteránsky priestor, ktorá pomáha vojakom (a ich rodinám) od začiatku vojny v roku 2014. Spoločne pomáhame priamo na fronte a snažíme sa promptne reagovať na najurgentnejšie potreby, aby bola pomoc adresná – posielať to čo treba tam, kam treba.

👉 Nosidlá pre ranených – pomôžme 2× vďaka výrobe priamo v Ukrajine

👉 Krutá realita: kampaň na nákup vriec na mŕtvoly v Ukrajine

👉 Kvalitné termoponožky pomôžu ukrajinským vojakom v náročných podmienkach

Follow by Email