Januárová dodávka materiálnej pomoci už je v Rivne

Darujte 2% z daní Berkatu a 100% pomôže ľuďom Ukrajiny

„Sme veľmi vďační za vašu neustálu podporu a pomoc, ďakujeme za prejavenú dôveru. Ďakujeme za záchranu životov našich vojakov, zachránili ste už desiatky životov! Ďakujeme, že naši chlapci majú generátory, jedlo, ďakujeme, že nezamŕzajú! Vážime si a ďakujeme, že ste tým, kým ste, že vám záleží na našej Ukrajine!“

Poďakovanie od dobrovoľníčok z ukrajinského Rivne s ktorými dlhodobo spolupracujeme

Pokračujeme v našej dlhodobej spolupráci s Tatianou Remenyuk z Rivne. Vďaka mnohým darcom a podporovateľom je táto materiálna pomoc už v Ukrajine a postupne bude distribuovaná tým, ktorí ju potrebujú:

Naša pomoc pokračuje: aktuálne výzvy na Donio

Follow by Email