Dodávka materiálnej pomoci a hrivien do Perečína na Ukrajine

V utorok 29.3. skoro ráno sa dobrovoľníci Michal a Vlasto vydali na cestu do Perečína na Ukrajine. Doručili tam humanitárnu pomoc v podobe trvanlivých potravín (vrátane v súčasnosti extra vzácneho oleja), hygienické potreby a posteľné prádlo. Zároveň odovzdali otcovi Vladyslavovi 65 500 hrivien (ekvivalent 1965 €), ktoré sme zamenili ľuďom z Ukrajiny v našom regióne.

Táto pomoc je určená pre centrum, ktoré v Perečíne dlhodobo prevádzkuje Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul. Kvôli vojne sem prichádzajú aj utečenci z iných častí Ukrajiny. Títo sa sa potrebujú najmä zohriať, najesť a za 2-3 dni pokračujú ďalej na hranicu. Časť pomoci je smerovaná aj rodinám žijúcim v okolí Perečína. Centrum v Perečíne tiež slúži na distribúciu pomoci ďalším misiám vrámci Ukrajiny.


Veľká vďaka patrí žiakom a učiteľom ZŠ Mariánska v Prievidzi, ktorí zrealizovali materiálnu zbierku (viď. aj krásne výsledky na fotkách), všetkým darcom vďaka ktorým sme mohli zameniť ľuďom z Ukrajiny v našom regióne hrivny za eurá a DKP Slovakia za pro-bono logistiku.

Materiálna zbierka pokračuje – najnutnejšie sú trvanlivé potraviny

Follow by Email