Darujete spacák či počítač alebo tablet?

Ideme do náročného chladného obdobia u nás doma, ale isto nebude také náročné, aké už teraz žijú ľudia na Ukrajine. Prosíme vás o pomoc: pozrite či doma nemáte voľný spacák alebo karimatku, ktorý darujete.

Ak odkladáte pre strýčka náhodu starší funkčný notebook, počítač (aj bez monitora) či nevyužitý tablet, darujte ho ukrajinským deťom, ktoré sú v našom regióne a ktoré sa učia online v ich školskom systéme na mobiloch. Ich statočné maminy vám budú vďačné!

Pokiaľ máte tú možnosť, napíšte nám e-mail na hello@berkat.sk. ĎAKUJEME!

Follow by Email