Darovaný junkčný turniket zachránil život tohto vojaka

👉  Darujte 2% z daní Berkatu a 100% pomôže so zastavovaním krvácania ukrajinských vojakov

Veľké čísla o pomoci sú samozrejme dôležité, ale je „brutálne silné“, keď dostaneme takúto konkrétnu spätnú väzbu: život tohto vojaka zachránil junkčný turniket, ktorý sme darovali ukrajinským medikom!

Pozn.: Zranenie je na fotke z pochopiteľných dôvodov prekryté, máme však k dispozícii aj neupravenú verziu.

Najskôr mu nasadili mu dva končatinové turnikety, ktoré však nepomohli. Po nasadení junkčného turniketu ho s infúziami previezli do nemocnice, pričom celé to trvalo 2,5 hodiny. Špeciálne junkčné turnikety sú určené na zranenia, pri ktorých nič iné nepomôže (ako povedal aj Pavol Pekarčík).

Stále je to relatívne neosobné, lebo vieme len, že zranený vojak je z 10. útočnej brigády a zachránili ho medici z dobrovoľníckeho bataliónu Karpatská Sič. V prvom rade je to však človek – syn, kamarát, možno brat či otec…

Ďakujeme všetkým darcom, naša pomoc má veľký zmysel! A samozrejme pokračujeme – zbierka na nákup ďalších junkčných turniketov TU na Donio. V tomto poďakovaní za iný darovaný junkčný turniket a ďalšiu materiálnu pomoc hovorí medička na záver: „Všetko bude Ukrajina!“

👉  Bez nich je zranený bez šance prežiť – vzácne junkčné turnikety

👉  Darujte 2% z daní Berkatu a 100% pomôže so zastavovaním krvácania ukrajinských vojakov

Follow by Email