Priebežný stav finančných darov: 100% vášho daru pomáha!

Číslo účtu „BERKAT POMÁHA“ SK17 8330 0000 0020 0017 5774 – aktualizácia k 23.8.2022:

Variabilný symbol:6666666766656664
Účel:Pomoc v našom regióneZASTAVENIE KRVÁCANIAJazykové kurzy slovenčinyPomoc škôlkarom z Ukrajiny
Darované:12 041,72€50 392,54 €1 700 €1 653 €
Použité:8 788,53 €48 981,92 €1 620 €1 188,98 €
Zostatok:3 253,19€1 410,62 €80 €464, 02 €

Veľmi ďakujeme všetkým darcom! 100% vášho daru pomáha!

Ako sme pomohli? | Poďakovania | Chcem pomôcť!

Follow by Email