Malý Petrík

Ďakujeme za podporu všetkým darcom a dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom! 🇸🇰 🇺🇦

S piatkovým výdajom pomoci nám prišiel pomôcť aj 6-týždňový Petrík, synček našej dobrovoľníčky Júlie. Je to príjemná vzpruha, že sa dejú aj pekné veci.

Materiálnu pomoc počas letných mesiacov vydávame 30–40 rodinám, najčastejšie matkám s malými deťmi a seniorom. Pribudli napríklad aj štyria noví odídenci – seniori.

Na fotkách a vo videu sú aj dobrovoľníčky Mária, Natália či Magdaléna – bez nich by takáto dlhodobá pomoc nebola možná.

Naša pomoc ľuďom z Ukrajiny aj v Prievidzi a okolí pokračuje: zbierka na Donio

Follow by Email