S kurzami slovenčiny sme začali v máji a pokračujeme

Za podporu tejto výzvy cez Donio zvlášť ďakujeme firme Dajana Rodriguez, ktorá pomáha ľuďom Ukrajiny vďaka projektu Daruj srdce Ukrajine!

Doktorky, interiérové dizajnérky, zdravotné sestry, právničky… ženy. Všetky majú niečo spoločné. Odvahu začať nový život a zaistiť bezpečie pre svoju rodinu. Aj my chceme tieto odvážne ženy podporiť a preto v našej jazykovej škole organizujeme kurzy slovenského jazyka.

Jazyková škola Study Hard, ktorá kurzy realizuje

Najdôležitejšia pomoc je taká, ktorá pokrýva prirodzené potreby. Záujem o kurzy slovenčiny, s ktorými sme začali v máji, bol veľký a potešil nás! Za prvé dni od zverejnenia prihlášky sme mali desiatky záujemkýň a záujemcov, spolu 115 ľudí z Ukrajiny. Skupinové kurzy boli od začiatku pre účastníkov bezplatné a jazyková škola Study Hard ich poskytovala za sponzorskú cenu. Dnes pokračujú kurzy aj vďaka podpore programu cez ÚPSVaR. Ako kurzy prebiehali a ďalej pokračujú?

V prvom kroku sme začali organizovať skupinové kurzy, ktoré prebiehali s frekvenciou 2-krát týždenne s dĺžkou jednej lekcie 60 minút. V skupinách bolo 6-8 ľudí a vzniknutých skupín bolo na začiatku šesť. (Celkový dopyt sa nám nepodarilo pokryť, keďže sme nemali kapacitu „rozbehnúť“ večerné či víkendové kurzy.)

Postupne začali vznikať požiadavky na individuálne kurzy, nakoľko sa niektorí zo študentov chceli uplatniť na pracovnom trhu v profesii, ktorej sa venovali na Ukrajine. Išlo predovšetkým o lekárky, zdravotné sestry či zubárky. Pre tieto študentky bol rýchly progres nevyhnutnosťou, individuálne kurzy prebiehali častejšie ako skupinové, 3-krát týždenne a navštevovalo ich do 10 študentov, lektor sa na hodine venoval len im.

Skupinové kurzy pokračovali aj počas leta, otvorili sa 2 nové skupiny v počte 5-6 študentov – keďže postupne prišli na Slovensko ďalší ľudia z Ukrajiny a vznikla aj požiadavka kurzu pre úplných začiatočníkov.

Počas leta bolo špecifickou požiadavkou otvoriť kurzy pre deti, ktoré čakal v septembri nástup do školy a ovládať jazyk bolo pre nich nevyhnutné pre lepšiu integráciu do kolektívu. Detských študentov sme mali päť, kurzy prebiehali individuálne.

Naopak, z pôvodných šesť skupín pokračovali tri. Dôvodom bol buď postupný návrat na Ukrajinu alebo nájdenie si práce. V druhom prípade bolo náročné skĺbiť časy hodín a rôznorodý časový harmonogram pracujúcich a to najmä z toho dôvodu, že prácu našla drvivá väčšina vo výrobe, kde sa im striedajú ranné, denné a nočné zmeny.

Od začiatku septembra prebiehajú 4 skupinové kurzy a navyše aj individuálne kurzy. Nový kurz organizujeme aktuálne napríklad aj pre rodinu, ktorá má šesť členov. Pre veľký záujem sme rozšírili našu ponuku aj do novej učebne v Galérii Jabloň.

V krátkej budúcnosti by sme chceli ponúkať aj kurzy pre deti, žiakov, ktorí ešte slovenský jazyk poriadne neovládajú a ich rodičia nás prosia o pomoc v podobe doučovania, vysvetlenia látky, ktorú preberajú v škole.

Za podporu tejto výzvy cez Donio zvlášť ďakujeme firme Dajana Rodriguez, ktorá pomáha ľuďom Ukrajiny vďaka projektu Daruj srdce Ukrajine!

Follow by Email