„Je tak chladno, že to ohlupuje“

… odkazuje tento vojak, ktorý dostal vďaka našej spoločnej pomoci ohrievače prstov (a ďalšiu materiálnu pomoc, ako napríklad spacák, od našej partnerskej organizácie Centrum ľudí dobrej vôle z Rivne).

Väčšia zima ako zvyčajne nie je len u nás na Slovensku, ale aj v Ukrajine. Vojaci bránia slobodu v zákopoch pri –20° C a menej. Preto ak máte tú možnosť, prosíme pomôžte vojakom opäť nákupom ďalších chemických ohrievačov.

Každé euro pomôže: jeden kus, ktorý ohrieva minimálne 8 hodín, vieme výhodne nakúpiť za 0,85 €. Prekonáme spolu hranicu 100 000 hodín darovaného tepla? -> Výzva na Donio pokračuje

P.S.: Tieto ohrievače prstov vďaka našej pomoci pomáhajú prekonať chlad vojakom prieskumnej jednotky, 109. brigády a medikom 28. brigády.

   

Ohrievače prstov pre ukrajinských vojakov – pomôžme im prekonať chlad

Follow by Email